Gratis workshops en bijeenkomsten voor Mantelzorgers

Zorg jij voor een naaste die langdurig ziek is, een beperking of psychische problemen heeft of hulpbehoevend is? Dan ben jij mantelzorger. Ook als het vanzelfsprekend voelt zoals de zorg voor je kind met een beperking. Of voor je ouders, die vroeger voor jou hebben gezorgd. Je wordt er niet voor betaald.

Toekomst: belangrijke rol mantelzorgers

Mantelzorgers speelden een belangrijke rol in onze samenleving, maar door tekorten in de zorg worden mantelzorgers in de toekomst nóg onmisbaarder. Er kan veel op je bordje komen. Zorg je ook goed voor jezelf? Bij de Mantelzorgknooppunten in Rhenen, Buren en Neder-Betuwe zijn wij ervoor mantelzorgers.

Wat biedt het Mantelzorgknooppunt?

We zijn een luisterend oor, sparringpartner en bron van informatie. We denken met je mee om in jouw situatie de beste oplossing te realiseren, zodat jij de zorg volhoudt en ook wat tijd voor jezelf kan creëren. Wanneer je je bij ons inschrijft, ontvang je uitnodigingen voor (gratis) workshops en bijeenkomsten. Mantelzorgers uit Rhenen ontvangen 3x per jaar het magazine Mantelkracht en mantelzorgers uit Buren en Neder-Betuwe ontvangen 3x keer per jaar een nieuwsbrief.

Oproep: schrijf je in!

Iedereen die (langdurig) voor iemand zorgt kan zich inschrijven als mantelzorger.  Mantelzorgers uit Rhenen kunnen appen of mailen naar Elle Joosten via 0619426967 of mantelzorg@rhenen.nl. Ook bij vragen kun je bij Elle terecht.

Mantelzorgers uit Buren en Neder-Betuwe kunnen zich inschrijven via de website www.welzijnrivierstroom.nl of telefonisch op werkdagen van 9:00 – 14:00 uur op telefoonnummer 0344 602337. Voor vragen kunt u via dit telefoonnummer contact met ons opnemen.

29 sollicitanten voor het burgemeestersambt in de gemeente Buren

Voor de burgemeestersvacature in de gemeente Buren (circa 27.200 inwoners) hebben zich de afgelopen weken 29 sollicitanten gemeld bij John Berends, de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland. Onder de sollicitanten bevinden zich 5 (oud-)burgemeesters, 13 (oud-) wethouders en 7 (oud-) volksvertegenwoordigers (rijk, provincie, gemeente). De overige 4 kandidaten zijn afkomstig uit diverse disciplines zoals de overheid of de sector dienstverlening. De leeftijd van de kandidaten varieert van 38 tot 62 jaar. Er zijn 11 vrouwelijke kandidaten.

Procedure

De profielschets voor de nieuwe burgemeester is tijdens de profielschetsvergadering op dinsdag 20 september 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. De profielschets dient als basis voor de kroonbenoemingsprocedure. Eind november 2022 zullen de commissaris van de Koning en kabinetschef gesprekken voeren met een aantal sollicitanten. Vervolgens bespreken zij alle sollicitanten met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van de gemeente Buren. Gezamenlijk stellen zij de selectie van sollicitanten samen waarmee de vertrouwenscommissie de sollicitatieprocedure vervolgt.  

De vertrouwenscommissie geeft een advies aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt vervolgens de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester vast. De aanbeveling wordt, met een advies van de commissaris van de Koning, aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden. Als de Koning en de Minister het Koninklijk Besluit hebben ondertekend is de kandidaat officieel benoemd tot burgemeester. De commissaris van de Koning zal de nieuwe burgemeester beëdigen, waarna de burgemeester officieel in functie is.

De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester zal naar verwachting medio januari 2023 in de gemeenteraad van de gemeente Buren worden vastgesteld. De nieuwe kroonbenoemde burgemeester wordt begin maart 2023 geïnstalleerd.  

De commissaris van de Koning treedt in deze procedure op als rijksorgaan.

Activiteiten tijdens de Nationale Klimaatweek

Tijdens de Nationale Klimaatweek van 28 oktober tot en met 6 november zijn er verschillende duurzame activiteiten in de gemeente Buren. Inwoners uit de gemeente kunnen zich gratis aanmelden via www.buren.nl/klimaatweek. Daar staat ook de volledige activiteitenkalender.

De Nationale Klimaatweek
Veel inwoners, ondernemers en jongeren zijn al goed bezig met duurzaamheid. Maar er moet nog veel gebeuren om de afgesproken CO2-doelen te halen.Daarom doet de gemeente Buren mee met de Nationale Klimaatweek. Samen met Energieloket Rivierenland, WoonWijzerWinkel, Avri, energiecoöperatie eCoBuren, de Energiebank, de Jongerenraad en JongRES organiseert de gemeente activiteiten. Zoals een excursie en een pubquiz, maar ook activiteiten rondom energie besparen.

“Voor veel inwoners en ondernemers zijn de snel stijgende energiekosten een grote zorg. Naast grote stappen als zonnepanelen en warmtepompen, kunnen we ook met kleinere maatregelen een verschil maken. In de Nationale Klimaatweek organiseren we daarom verschillende activiteiten rondom isoleren en energie besparen. Hiermee hopen we mensen te inspireren en ook een zetje te kunnen geven om geld én energie te besparen. We kunnen elkaar ook helpen door tips en ervaringen te delen via #duurzaamburen. Doet u ook mee?”, Martine de Bas, wethouder Duurzaamheid gemeente Buren.

Energie besparen
Op 3 november organiseert eCoBuren de bijeenkomst ‘Besparen op de energiekosten voor ondernemers’. Op vrijdag 4 november rijdt de WoonWijzerWagen door de gemeente. In deze mobiele showroom kunnen inwoners duurzame oplossingen bekijken voor bijvoorbeeld isoleren, warmtepompen en ventileren. Ook is er ruimte om vragen te stellen en zijn de energiecoaches van het Energieloket, eCoBuren en de Energiebank aanwezig. De WoonWijzerWagen staat op 4 november in Beusichem, Buren en Lienden. Op www.buren.nl/klimaatweek leest u op welk tijdstip de wagen bij u in de buurt staat. Op 5 november is de WoonWijzerWinkel in Tiel geopend. Inwoners kunnen zich gratis inschrijven voor een rondleiding of langskomen voor de opendag.

Tegelwippen en een excursie naar Avri
Niet alleen energie besparen, duurzame energie opwekken en aardgasvrij zijn onderdelen van duurzaamheid. Klimaatadaptatie en circulaire economie zijn twee gebieden waar de gemeente ook aandacht aan besteedt. Buren doet dit jaar bijvoorbeeld mee aan het NK Tegelwippen. Tegels eruit, plantjes erin. Op 28 oktober rijdt de tegeltaxi rond om gratis gewipte tegels bij mensen thuis op te halen. Bij tuincentra van Ingen en de Graaf kunnen deelnemers gratis vaste planten afhalen t/m 31 oktober. Op 2 november kunnen inwoners op excursie naar Avri. Daar krijgen ze een rondleiding op het Avri-terrein. Twee vragen staan centraal: Wat gebeurt er met afval nadat Avri het heeft opgehaald? En waarom is afval scheiden belangrijk? Ook laat Avri zien wat zij zelf doet aan duurzaamheid, bijvoorbeeld voor regenwater.

Klimaatpubquiz voor jongeren
Op 3 november is er een klimaatpubquiz voor jongeren: De pubquiz van de toekomst. JongRES en de Jongerenraad hosten deze avond. Deelnemers kunnen zich alleen of in teams aanmelden via www.buren.nl/klimaatweek.

Modder op de weg? Pas op!

In de oogsttijd en de natte herfstmaanden zorgt klei, die van landbouw- en loonwerkvoertuigen afkomt, voor verraderlijk gladde wegen. Dit kan leiden tot verkeersongevallen. We willen onveilige situaties op de weg voorkomen, daarom verzoeken we agrariërs de weg schoon en veilig houden.

Tijdens de natte herfstmaanden vallen niet alleen de bladeren van de bomen, maar ook laten landbouwvoertuigen modder achter op de weg. Dit zorgt voor gladde wegen. De gladheid die ontstaat, is gevaarlijk en leidt tot verkeersongevallen, soms met ernstige afloop.

Agrariërs, telers en loonbedrijven zijn verplicht de wegen schoon te houden. Veel agrariërs en telers doen dit ook. Ze zijn zich bewust van de regels die gelden rondom het schoon en veilig houden van de weg. Zo plaatsen zij waarschuwingsborden plaatsen de kans op modder op de weg aanwezig is. Deze borden zijn belangrijk om verkeersongevallen te voorkomen.

Ziet u vervuiling op de weg, meldt dit dan bij Avri. Zij gaat dan in gesprek met de agrariër om de vervuiling op te ruimen. Gebeurt dit niet, dan kan dit leiden tot handhaving en een boete. Wanneer de agrariër met zijn modder ongevallen veroorzaakt, kan hij hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Pieter Neven, wethouder openbare ruimte: “Het is natuurlijk nooit helemaal te voorkomen dat er modder op de weg komt. Door als agrariër zelf de weg schoon te maken, voorkomen we verkeersongevallen. Zo kan iedereen veilig gebruikmaken van de weg.”

Wanneer de weg niet of onvoldoende schoongemaakt is, zijn de kosten hiervan voor de vervuiler. Wat de regels precies zijn en waarop agrariërs, telers en loonbedrijven dienen te letten is terug te vinden in de informatiefolder ‘Modder op de weg’. Deze folder is te vinden op www.buren.nl/modderopdeweg

Eerste bewoners crisisnoodopvang gearriveerd

Sinds maandag 12 september is de crisisnoodopvang in Maurik geopend. Hiermee geeft de gemeente Buren invulling aan de afspraken die de Rijksoverheid, veiligheidsregio’s en gemeenten hebben gemaakt om uit de asielcrisis te komen en te blijven. Maandagavond arriveerden de eerste tijdelijke bewoners.

Om het COA tijdelijk te helpen bij de opvang van asielzoekers realiseerde de gemeente een crisisnoodopvang in een vrijgemaakt deel van het gemeentehuis. Maandagavond arriveerde een groep van zeventien personen. Burgemeester Meijers: “Deze mensen hebben een dak boven hun hoofd nodig. Het is goed dat wij dat kunnen bieden.’’

Cameratoezicht
Vorige week besloot de gemeente in overleg met de politie en openbaar ministerie om te zorgen voor cameratoezicht in het gebied rondom het gemeentehuis. Het cameratoezicht draagt bij aan de veiligheid van de tijdelijke bewoners van de opvang, de inwoners van Maurik en de medewerkers van de gemeente Buren. Er is cameratoezicht tijdens de duur van de opvang, namelijk 12 september tot en met 31 december 2022.

Aankomst
De burgemeester vindt deze maatregel een noodzakelijk kwaad. “Mensen hebben gisteravond geprobeerd de bus met asielzoekers tegen te houden vlakbij de opvang. Dit was intimiderend voor de inzittenden van de bus, met name voor de kinderen. Het kan zijn dat je het niet eens bent met deze opvang, maar het willen tegenhouden van een bus om zelf te beoordelen wie er naar de opvang mag is onacceptabel!’’

De komende tijd zullen er geleidelijk nieuwe bewoners arriveren. Met het cameratoezicht, goede verlichting rondom het gemeentehuis, beveiliging en nauw contact met de politie zorgt de gemeente dat dit voor iedereen veilig verloopt.

Opvanglocatie Maurik klaar voor komst bewoners

De vluchtelingenopvang in Maurik is opgeleverd. Vanaf maandag 1 augustus kan de gemeente Buren vluchtelingen uit Oekraïne opvangen. De opvang heeft ruimte voor 180 vluchtelingen. In totaal staan er 37 chalets, voor maximaal twee jaar.

Van grond tot opvanglocatie
Op 9 mei zijn we begonnen aan de werkzaamheden voor de opvanglocatie. Op 16 mei startte de eerste werkzaamheden in de grond, zoals de aanleg van de riolering. Er is een toegangsweg aangelegd naar de chalets toe. Daarnaast is het voetpad naar de ingang en het parkeerterrein klaar.

Hoe werkt de opvanglocatie?
Er is landelijk besloten dat de veiligheidsregio een verdeling van de vluchtelingen bepaalt. Wij hebben daar op dit moment nog geen informatie over.

In totaal staan er 37 chalets, voor maximaal 2 jaar:
• 12 chalets voor 4 personen;
• 12 chalets voor 5 personen;
• 12 chalets voor 6 personen en;
• er is 1 chalet beschikbaar als kantoor voor de huismeester.

In iedere chalet ligt een informatiemap met praktische informatie over de gemeente Buren en over hoe zaken zoals onderwijs en zorg in Nederland geregeld zijn. De bewoners doen alles zelf. Denk aan: wassen, schoonmaken, boodschappen doen, koken, etc. Er is een gezamenlijke ruimte met wasmachines.

Huismeester
Een huismeester is 24 uur per dag aanwezig en is de contactpersoon voor de mensen die in de chalets wonen. Ook de inwoners van Maurik kunnen de huismeester benaderen om vragen te stellen. Dit kan tevens ook via het mailadres: opvanglocatiemaurik@buren.nl.

Verlenging kleurwedstrijd ‘Buren zoekt nieuwe burgemeester’ 

De inleverdatum van de kleurwedstrijd ‘Buren zoekt nieuwe burgemeester’ is verlengd.

In verband met de zomervakantie kunnen kinderen hun kleurplaat tot en met zaterdag 13 augustus opsturen naar het gemeentehuis of inleveren bij diverse inleverpunten. Heeft uw kind geen kleurplaat ontvangen? Download de kleurplaat via www.buren.nl/kleurwedstrijd.

De gemeenteraad van Buren is de komende maanden op zoek naar de toekomstige burgemeester van de gemeente Buren. Om kinderen bij dit proces te betrekken is er een kleurwedstrijd voor kinderen t/m groep 7. Op alle Burense basisscholen zijn kleurplaten uitgedeeld. Zo kunnen de kinderen door middel van het inkleuren, laten zien waar zij aan denken bij de nieuwe burgemeester. De jury, bestaande uit de griffier en verschillende raadsleden, kiest een aantal winnaars. En natuurlijk is er aan het begin van het nieuwe schooljaar een leuke prijs voor de kinderen die de kleurwedstrijd winnen!

Kinderen kunnen hun kleurplaat opsturen naar het gemeentehuis of inleveren bij diverse inleverpunten t/m zaterdag 13 augustus. De inleverpunten zijn onder andere Jumbo Lienden, Jumbo Maurik,  Coöperatie Zoelen, IJsloket de Burgemeester en Coop Beusichem.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met de griffie via griffie@buren.nl.

Het Nationaal Hitteplan is geactiveerd!

MAURIK – Door de komst van aanhoudend warm weer is vandaag: 18-07-2022 het Nationaal Hitteplan geactiveerd. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) roept mensen op om extra goed te zorgen voor kwetsbare mensen, zoals ouderen, chronisch zieken, mensen met overgewicht en mensen in verzorgingshuizen.

Volgens de voorspellingen van het KNMI loopt de temperatuur de komende dagen op tot rond de 39 graden.

Het RIVM laat het hitteplan ingaan bij aanhoudend warm weer, met maximumtemperaturen boven de 27 graden.

Adviezen
Het RIVM adviseert mensen om lichamelijke inspanningen in de middag te beperken. De woning kan koel gehouden worden met zonwering of ventilators. Daarnaast wordt geadviseerd om voldoende te drinken, dunne kleding te dragen en jezelf goed te beschermen tegen de zon.

Het ongemak van hitte kan volgens het RIVM beperkt worden door aandacht te schenken aan de volgende punten:

Drink voldoende. Zorg ervoor dat u voldoende drinkt, ook als u geen dorst heeft. U drinkt te weinig als u minder plast dan gebruikelijk of als de urine donker van kleur is. Bedenk dat u ook ongemerkt veel vocht verliest door transpiratie. Matig het gebruik van alcohol. Zorg dat u altijd een flesje water bij de hand hebt, zeker als u naar buiten gaat of met de auto op pad gaat.

Houd jezelf koel. Draag dunne kleding. Blijf in de schaduw en beperk lichamelijke inspanning in de middag (tussen 12.00 uur en 16.00 uur). Maak gebruik van de koelere ochtend en avond om boodschappen te doen of te wandelen. Neem een (voeten)bad of douche en zoek verkoeling onder een boom of bij het water.

Houd je woning koel. Opwarming van de woning kan worden beperkt door tijdig gebruik te maken van zonwering, ventilator of, indien aanwezig, airconditioning. Zorg voor permanente ventilatie door ventilatieroosters open te houden en ramen op een kier te zetten. Zorg voor extra frisse lucht door het openen van ramen en/of deuren op tijdstippen dat het buiten koeler is, zoals ‘s avonds, ‘s nachts en ‘s ochtends.

Zorg voor elkaar. Let bij warm weer extra op mensen in uw omgeving die uw hulp kunnen gebruiken. Dat geldt vooral tijdens de vakantieperiode, wanneer familieleden en verzorgers weg kunnen zijn.

Kwetsbare groepen
Het RIVM wijst erop dat het aanhoudend warme weer vooral een gezondheidsrisico vormt voor ouderen, chronisch zieken en mensen met overgewicht.

Ook mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen hebben op warme dagen meer aandacht van anderen nodig om voldoende te drinken en koel te blijven. Kinderen zijn kwetsbaar voor hitte omdat ze niet altijd zelf in staat zijn om maatregelen te nemen om oververhitting te voorkomen.

Kijk voor meer informatie en tips op GGDleefomgeving.nl.

Veel belangstelling voor kijkje opvanglocatie Maurik

Nog even en de vluchtelingenopvang in Maurik is klaar. De gemeente Buren verwacht begin augustus het chaletpark voor vluchtelingen uit Oekraïne op te leveren. Omwonenden, pers, gemeenteraad en andere belangstellenden konden er dinsdag 12 juli alvast een kijkje nemen.

Begin mei startte de bouw in een weiland aan de Achthontstraat, aan de rand van het dorp. Binnen enkele maanden werden riolering, elektriciteit, wegen en paden aangelegd. Er kwam een parkeerterrein en een ruimte waar de bewoners de was kunnen doen. 36 chalets zorgen voor 180 bedden voor vluchtelingen uit Oekraïne. Bij de ingang van het park staat een 37e chalet voor de beheerder.

Rondleiding
Het eerste gedeelte van de avond was speciaal gereserveerd voor de omwonenden van de opvanglocatie. Zij kregen een rondleiding en konden al hun vragen stellen. Daarna waren de gemeenteraad, pers en andere belangstellenden welkom. Burgemeester Josan Meijers: ‘’Ik ben blij dat het ons lukt om na leuke en moeilijke gesprekken samen met de omwonenden, bouwers en mensen in en uit het gemeentehuis dit voor elkaar te krijgen. Ik ben bij dat er over een paar weken mensen kunnen intrekken.’’

Nodig
De burgemeester en wethouders waren erbij en gingen met de aanwezigen in gesprek. Burgemeester Meijers: “De oorlog in Oekraïne duurt maar voort en de behoefte aan opvangplekken blijft. We willen helpen als dat nodig is. En het ís nodig. We hopen hier een fijne plek te kunnen bieden aan mensen die huis en haard hebben moeten verlaten.”

Helpende handen
Er zijn veel vrijwilligers nodig om te zorgen dat de opvanglocatie een prettige plek is voor de toekomstige bewoners. Daarom is de gemeente samen met Vluchtelingenwerk Nederland op zoek naar vrijwilligers. Belangstellenden kunnen zich daarvoor aanmelden via gemeente@buren.nl of telefoonnummer 14 0344. Via datzelfde mailadres en telefoonnummer is meer informatie op te vragen.

Buren zoekt nieuwe burgemeester

De gemeenteraad van Buren is de komende maanden op zoek naar de toekomstige burgemeester van de gemeente Buren. Sinds het vertrek van oud-burgemeester Jan de Boer is Josan Meijers waarnemend burgemeester. Zij oefent deze functie uit tot er een nieuwe kandidaat is gevonden.

Inwonersenquête

Om inwoners bij dit proces te betrekken, is er een online enquête gemaakt. In deze enquête kunt u aangeven over welke vaardigheden en eigenschappen de toekomstige burgervader of –moeder hoort te beschikken. Kortom, wat u belangrijk vindt aan de nieuwe burgemeester.

Voor het invullen van de enquête gaat u naar https://web.gemeentepeiler.nl/ of downloadt u de app ‘Gemeentepeiler’ in de Apple Appstore of de Google Playstore. Vervolgens maakt u een account aan en tenslotte vult u de enquête in.

Wat gebeurt er met uw antwoorden?

Mede op basis van uw antwoorden maakt de gemeenteraad een profielschets van de toekomstige burgemeester. Op die manier is het voor zowel kandidaat-burgemeesters als raadsleden makkelijker om te kijken of zij geschikt zijn voor de functie als Burense burgemeester.

Kleurwedstrijd voor basisschoolkinderen

Een burgemeester is er voor alle inwoners, dus ook voor de kinderen. Daarom wordt er een kleurwedstrijd gehouden voor kinderen t/m groep 7. Op alle Burense basisscholen zijn kleurplaten uitgedeeld. Zo kunnen de kinderen door middel van het inkleuren, laten zien waar zij aan denken bij de nieuwe burgemeester. De jury, bestaande uit de griffier en verschillende raadsleden, kiest een aantal winnaars. En natuurlijk is er een leuke prijs voor de kinderen die de kleurwedstrijd winnen!

Kinderen kunnen hun kleurplaat opsturen naar het gemeentehuis of inleveren bij diverse inleverpunten t/m 23 juli. De inleverpunten zijn Jumbo Lienden, Jumbo Maurik, Dorpshuis ‘Avezathen’, Coöperatie Zoelen, IJsloket de Burgemeester en Coop Beusichem.

Live TV Online

Mobiele versie afsluiten